Home Thông báo - Kế hoạch Kế hoạch tuần

KẾ HOẠCH TUẦN

Kế hoạch công tác tuần 39 năm học 2014 - 2015

Kế hoạch công tác tuần 39 năm học 2014 - 2015KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 39 NĂM HỌC 2014 - 2015. (Từ ngày 04 tháng 05  năm 2015 đến ngày 10 tháng 05  năm 2015). Lãnh đạo trực tuần:
 

Kế hoạch công tác tuấn 07 năm học 2014 - 2015

Kế hoạch công tác tuấn 07 năm học 2014 - 2015KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 07 NĂM HỌC 2014 - 2015. (Từ ngày 22  tháng 09  năm 2014 đến ngày 28 tháng 09 năm 2014) Lãnh đạo
 

Kế hoạch công tác tuần 49 năm học 2013 - 2014

Kế hoạch công tác tuần 49 năm học 2013 - 2014KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 49 NĂM HỌC 2013 - 2014. (Từ ngày 4 tháng 07  năm 2014 đến ngày 20 tháng 07 năm 2014) Lãnh đạo trực tuần:
 

Kế hoạch công tác tuần 44 năm học 2013 - 2014

Kế hoạch công tác tuần 44 năm học 2013 - 2014KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 44 NĂM HỌC 2013 - 2014. (Từ ngày 09 tháng 06  năm 2014 đến ngày 15 tháng 06 năm 2014) Lãnh đạo
 

Kế hoạch công tác tuấn 40 năm học 2013 - 2014

Kế hoạch công tác tuấn 40 năm học 2013 - 2014KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 40 NĂM HỌC 2013 - 2014. (Từ ngày 12 tháng 05  năm 2014 đến ngày 18 tháng 05 năm 2014). Lãnh đạo trực tuần:
 

Kế hoạch công tác tuần 39 năm học 2013 - 2014

Kế hoạch công tác tuần 39 năm học 2013 - 2014KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 39 NĂM HỌC 2013 - 2014. (Từ ngày 05 tháng 05  năm 2014 đến ngày 11 tháng 05 năm 2014). Lãnh đạo trực tuần:
 

Kế hoạch công tác tuấn 37 năm học 2013 - 2014

Kế hoạch công tác tuấn 37 năm học 2013 - 2014KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 37 NĂM HỌC 2013 - 2014. (Từ ngày 21 tháng 04  năm 2014 đến ngày 27 tháng 04 năm 2014). Lãnh đạo trực tuần:
 

Kế hoạch công tác tuần 36 năm học 2013 - 2014

Kế hoạch công tác tuần 36 năm học 2013 - 2014KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 36 NĂM HỌC 2013 - 2014. (Từ ngày 14 tháng 04  năm 2014 đến ngày 20 tháng 04 năm 2014). Lãnh đạo trực tuần:
 

Kế hoạch công tác tuần 32 năm học 2013 - 2014

Kế hoạch công tác tuần 32 năm học 2013 - 2014KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 32 NĂM HỌC 2013 - 2014. (Từ ngày 17 tháng 03  năm 2014 đến ngày 23 tháng 03 năm 2014). Lãnh đạo trực tuần:
 

Kế hoạch công tác tuần 31 năm học 2013 - 2014

Kế hoạch công tác tuần 31 năm học 2013 - 2014KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 31 NĂM HỌC 2013 - 2014. (Từ ngày 10 tháng 02  năm 2014 đến ngày 16 tháng 03 năm 2014). Lãnh đạo trực tuần:
 

Kế hoạch công tác tuần 28 năm học 2013 - 2014

Kế hoạch công tác tuần 28 năm học 2013 - 2014KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 28 NĂM HỌC 2013 - 2014. (Từ ngày 17  tháng 02  năm 2014 đến ngày 23 tháng 02 năm 2014). Lãnh
 

Kế hoạch công tác tuần 26 năm học 2013 - 2014

Kế hoạch công tác tuần 26 năm học 2013 - 2014  KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 26 NĂM HỌC 2013-2014. (Từ ngày 03 tháng 02 năm 2014 đến ngày 09 tháng 02 năm 2014). Lãnh
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm